Privacy Policy - Drawex - metalowe stelaże meblowe

 POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

       POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Operatorem naszej strony internetowej (dalej zwanej „Serwisem”) jest DRAWEX A.C.M.T DRYWA Sp. J.  z siedzibą w Małkowie 83-330, przy ul. Gdyńskiej 31, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, pod numerem KRS 0000873664, NIP 589 202 95 52 (dalej zwana „Operatorem”).
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu poprzez:
  1. Dobrowolnie wprowadzone informacje w formularzach dostępnych w Serwisie,
  2. Zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (inaczej “ciasteczka”),
  3. Gromadzenie logów serwera www przez Operatora.
 3. Niniejsza Polityka określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów w związku z zamiarem korzystania lub korzystaniem przez nich z usług świadczonych przez Operatora.
 4. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. Nasi pracownicy i przedstawiciele, którzy będą mogli mieć dostęp do Twoich danych osobowych, są zobowiązani do zachowania ich w tajemnicy.
 5. Dane osobowe przetwarzane przez nas są na podstawie zgody wyrażanej przez Klienta oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Operatora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

  FORMULARZE WYKORZYSTYWANE W SERWISIE
 6. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Klienta.
 7. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (w szczególności: oznaczenie czasu, adres IP).
 8. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Klienta.
 9. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 10. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 11. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator w tym zakresie współpracuje.
 12. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
  INFORMACJA O PLIKACH COOKIES
 13. Serwis korzysta z plików cookies.
 14. Pliki cookies (inaczej „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 15. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 16. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 17. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 18. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 19. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w niniejszej Polityce, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 20. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis lub Operatora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 21. Na Twoje żądanie z przyjemnością w każdej chwili udzielimy Ci wszelkich informacji o Twoich danych osobowych w naszej bazie danych. Informacja jest bezpłatna i zostanie przekazana niezwłocznie. W tym celu skontaktuj się z biuro@drawex.com.pl